خواص دارو:
مجفّف نزله‏ هایى که از سر و دماغ به حلق و سینه مى‏ریزند؛ رافع سعال، خنّاق، نفث الدم، و قى خونى؛ نافع در دردهاى امراض مزمنه، درد قولنج؛ درد سپرز، نفس الانتصاب مؤدّى به سل، تشنّج، درد پهلو، بیمارى‏ هاى موجود در امعا و احشا، و فواق.

اجزاء تشکیل دهنده‏:
فلفل سفید، بزر البنج (مکد ۲۰ واحد)؛ افیون (۱۰ واحد)؛ زعفران (۵ واحد)؛ فرفیون، سنبل الطیب، عاقرقرحا (مکد یک واحد)؛ عسل کف‏گرفته (۱۷۴ واحد).

شیوه ساخت دارو:

اجزا را کوبیده از الک مش ۱۰۰ رد کنند. سپس، با عسل بسرشند. دارو را در ظرف شیشه‏اى یا لعابى در بسته ریخته و مدت ۶ ماه در گرم‏خانه در دماى ۳۵- ۳۷ درجه نگهدارى کنند.

زمان و مقدار مصرف‏:
هر ۱۲ ساعت، ۵۰۰ میلى‏گرم از دارو با آب نیم‏گرم میل شود.

 • کپسول/ حبّ صرع ساده‏

  خواص دارو: نافع براى تشنّج، صرع، و غلظت مواد بلغمى در سر. اجزاى دارو: عاقرقرحا، عود الصلیب…
 • شربت محلّل (سکنجبین عنصلى مرکب)

  خواص دارو: مجفّف و محلّل رطوبات زائد و عفونى بدن (قوى‏تر از عنصلى ساده)؛ رافع سدد کبد؛ مجف…
 • شربت صدرى (سکنجبین عنصلى)

  خواص دارو: مجفّف و محلّل رطوبات زائد و عفونى بدن؛ رافع سدد کبد؛ مجفّف نزله و عفونات؛ هاضم؛…
بارگذاری بیشتر مطالب مرتبط
 • حجامت های موضعى‏

  همان طور که در سطور فوق گذشت، به لحاظ وسعت اثر، حجامت ها به دو دسته وسیع الاثر و موضعی تقس…
 • حجامت های اندام تحتانی

  ۱- حجامت سرین (باسن، ورک، کفل) موضع: در مرکز باسن؛ روی عضله گلوتئوس ماگزیموس. نکات مربوط ب…
 • حجامت های اندام فوقانی

  ۱- حجامت منکب(شانه) موضع: شانه؛ جای برخورد بازو و کتف.  آثار درمانی و منافع: مناسب در درما…
بارگذاری بیشتر توسط مجیدی نظامی
 • نزله کچوله (نزله عرق زنیان)

  خواص دارو: رافع نزله ‏هاى سردِ کهنه و عسر العلاج. اجزاى دارو: دارچین، جوزبوا، بسباسه، عود …
 • معجون نجاح‏

  خواص دارو: قلع امراض سوداوى؛ تقویت قلب و دماغ. اجزاى دارو: هلیله زرد (۲۰ واحد)؛ هلیله سیاه…
 • معجون مقوّى‏

  خواص دارو: نافع در افراد سوداوى که دچار لاغرى یا ضعف هستند؛ چاق کننده بدن؛ بالا برنده قابل…
بارگذاری بیشتر در داروی مرکب (پیچیده)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی کنید

نزله کچوله (نزله عرق زنیان)

خواص دارو: رافع نزله ‏هاى سردِ کهنه و عسر العلاج. اجزاى دارو: دارچین، جوزبوا، بسباسه، عود …