خواص دارو:
مفرّح؛ محلّل سودا؛ نافع براى مالیخولیا، بواسیر، وسواس، و امراض سوداوى.

اجزاى دارو:
زرنباد، جدوار، زراوند مدحرج، خولنجان، ماهیزهرج، ریوند چینى، افتیمون، هلیله سیاه، لاجورد مدبّر، تربد مدبّر، دارچین، سنبل الطیب، مصطکى، جوزبوا، زعفران، بسباسه، قرنفل (مکد ۱ واحد)؛ چوب چینى (۸ واحد)؛ عسل کف‏گرفته (۵۰ واحد).

شیوه ساخت دارو:
اجزا را کوبیده از الک مش ۱۰۰ رد کنند. سپس، با عسل بسرشند. دارو را در ظرف شیشه‏اى یا لعابى ریخته و مدت ۴۰ روز در گرم‏خانه در دماى ۳۵- ۳۷ درجه نگهدارى کنند.
این دارو به دو طریق قابل استفاده است: معجون و کپسول. براى ساخت کپسول از این دارو، باید معجون را خشک کرده از نو ساییده و در کپسول کنند.

زمان و مقدار مصرف‏:
هر ۸ ساعت یک عدد کپسول با آب میل شود.

 • معجون بواسیر معدى‏

  خواص دارو: نافع براى بواسیر خونى همراه با برودت معده. اجزاى دارو: اسطوخودوس (۲ واحد)؛ پوست…
 • کپسول/ شربت مفرّح‏

  خواص دارو: مفرّح و منوّم؛ رافع سودا؛ نافع براى تپش قلب، اختلاج قلب، گرفتگى عروق قلب، سوء م…
 • کپسول بواسیر داخلى خونى‏

  خواص دارو: نافع براى بواسیر داخلى خونى، سحج امعا، و کولیت. اجزاى دارو: به‏ دانه و پوست هل …
بارگذاری بیشتر مطالب مرتبط
 • حجامت های موضعى‏

  همان طور که در سطور فوق گذشت، به لحاظ وسعت اثر، حجامت ها به دو دسته وسیع الاثر و موضعی تقس…
 • حجامت های اندام تحتانی

  ۱- حجامت سرین (باسن، ورک، کفل) موضع: در مرکز باسن؛ روی عضله گلوتئوس ماگزیموس. نکات مربوط ب…
 • حجامت های اندام فوقانی

  ۱- حجامت منکب(شانه) موضع: شانه؛ جای برخورد بازو و کتف.  آثار درمانی و منافع: مناسب در درما…
بارگذاری بیشتر توسط مجیدی نظامی
 • نزله کچوله (نزله عرق زنیان)

  خواص دارو: رافع نزله ‏هاى سردِ کهنه و عسر العلاج. اجزاى دارو: دارچین، جوزبوا، بسباسه، عود …
 • معجون نجاح‏

  خواص دارو: قلع امراض سوداوى؛ تقویت قلب و دماغ. اجزاى دارو: هلیله زرد (۲۰ واحد)؛ هلیله سیاه…
 • معجون مقوّى‏

  خواص دارو: نافع در افراد سوداوى که دچار لاغرى یا ضعف هستند؛ چاق کننده بدن؛ بالا برنده قابل…
بارگذاری بیشتر در داروی مرکب (پیچیده)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی کنید

نزله کچوله (نزله عرق زنیان)

خواص دارو: رافع نزله ‏هاى سردِ کهنه و عسر العلاج. اجزاى دارو: دارچین، جوزبوا، بسباسه، عود …