خواص دارو:
مبدّل مزاج از سردى به گرمى بدون ایجاد احتراق در خون؛ نافع در، فالج، استرخا، امراض و اوجاع بارده (مثل درد مفاصل)، و ترک اعتیاد به افیون.

اجزاى دارو:
آذاراقى مدبّر (۶ واحد)؛ گل گاوزبان (۴ واحد)؛ اسطوخودوس، کتیرا، مغز نارگیل، چلغوزه (۳ واحد)؛ هل، زرنباد، شقاقل، صندل سفید، آمله، هلیله زرد، هلیله سیاه (۲ واحد)؛ قرنفل، عود هندى (۱ واحد)؛ عسل کف‏گرفته (۱۱۴ واحد).

شیوه ساخت دارو:
اجزا را کوبیده از الک مش ۱۰۰ رد کنند. سپس، با عسل بسرشند. دارو را در ظرف شیشه‏اى یا لعابى ریخته ۴۰ روز در گرم‏خانه در دماى ۳۵- ۳۷ درجه نگه دارند.

زمان و مقدار مصرف‏:
یک قاشق چایخورى از دارو، بعد از هر وعده غذا با آب میل شود.

ملاحظات مصرف‏:
– حد اکثر مصرف دارو در معتادان یک گرم در هر ۴ ساعت است.
– در صورت مصرف دارو و احساس سرگیجه یا تپش قلب، دارو قطع شود.
– در افرادى که سابقه ناراحتى قلبى دارند و کسانى که دچار تپش قلب هستند استفاده نشود.

 • کپسول هلدى‏

  خواص دارو: دافع رطوبات غلیظ؛ رافع سودا از مغز و سیستم عصبى؛ نافع در فالج و خدر. اجزاى دارو…
 • کپسول مفاصل مویزى (حبّ سورنجان مویزى)

  خواص دارو: نافع براى درد مفاصل، سیاتیک، بیمارى‏هاى التهابى، و سنگ کیسه صفرا. اجزاى دارو: ح…
 • کپسول مسهل صمغى‏

  خواص دارو: مسهل مواد لزجه متشبثه به اعضاى عصب؛ نافع در فالج و سکته. اجزاى دارو: سکبینج، وش…
بارگذاری بیشتر مطالب مرتبط
 • حجامت های موضعى‏

  همان طور که در سطور فوق گذشت، به لحاظ وسعت اثر، حجامت ها به دو دسته وسیع الاثر و موضعی تقس…
 • حجامت های اندام تحتانی

  ۱- حجامت سرین (باسن، ورک، کفل) موضع: در مرکز باسن؛ روی عضله گلوتئوس ماگزیموس. نکات مربوط ب…
 • حجامت های اندام فوقانی

  ۱- حجامت منکب(شانه) موضع: شانه؛ جای برخورد بازو و کتف.  آثار درمانی و منافع: مناسب در درما…
بارگذاری بیشتر توسط مجیدی نظامی
 • نزله کچوله (نزله عرق زنیان)

  خواص دارو: رافع نزله ‏هاى سردِ کهنه و عسر العلاج. اجزاى دارو: دارچین، جوزبوا، بسباسه، عود …
 • معجون نجاح‏

  خواص دارو: قلع امراض سوداوى؛ تقویت قلب و دماغ. اجزاى دارو: هلیله زرد (۲۰ واحد)؛ هلیله سیاه…
 • معجون مقوّى‏

  خواص دارو: نافع در افراد سوداوى که دچار لاغرى یا ضعف هستند؛ چاق کننده بدن؛ بالا برنده قابل…
بارگذاری بیشتر در داروی مرکب (پیچیده)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی کنید

نزله کچوله (نزله عرق زنیان)

خواص دارو: رافع نزله ‏هاى سردِ کهنه و عسر العلاج. اجزاى دارو: دارچین، جوزبوا، بسباسه، عود …